Fizika 9.a

Szorgalmi feladatok

TankockaBalesetvédelem fizikaórán

Bevezetés

Mérés, fizikai mennyiségek

     SI mértékegységrendszer (1. lecke)
     Hosszúság, terület és térfogat mértékegységei (2. lecke)
     A tömeg és a sűrűség mértékegységei (3. lecke)
     Az idő és a hőmérséklet mértékegységei (4. lecke)

Kinematika

     A mechanikai mozgás (6. lecke)
     Egyenes vonalú egyenletes mozgás (7. lecke)
     Változó mozgások: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség (8. lecke)
     Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások (9. lecke)
     Egyenletesen változó mozgások grafikonjai (9. lecke)
     Kezdősebességgel rendelkező egyenletesen változó mozgások (10. lecke)
     Szabadesés (11. lecke)
     Összetett mozgások: függőleges hajítás (12. lecke)
     Összetett mozgások: vízszintes hajítás (12. lecke)
     Az egyenletes körmozgás kinematikai leírása (13. lecke)
     Centripetális gyorsulás (14. lecke)

Dinamika

     Newton I. törvénye (15. lecke)
     Newton II. és III. törvénye (16-17. lecke)
     Lendület, lendületmegmaradás (18. lecke)
     Newton IV. törvénye és a dinamika alapegyenlete (19. lecke)
     Nehézségi erő, súly és súlytalanság (20. lecke)
     Rugalmas erő, lineáris erőtörvény (21. lecke)
     Súrlódás, tapadás (22. lecke)
     Mozgás lejtőn, kényszererők, szabaderők (23. lecke)
     Egyenletes körmozgás dinamikai feltétele (24. lecke)
     Pontrendszerek mozgása, csiga (25. lecke)

Merev testek egyensúlya

     A forgatónyomaték, párhuzamos hatásvonalú erők eredője (27. lecke)
     Merev testek egyensúlya (28. lecke)
     Tömegközéppont, súlypont. Egyensúlyi helyzetek (29. lecke)

Munka, energia, teljesítmény

     A munka és kiszámítása (30. lecke)
     Teljesítmény, hatásfok (34. lecke)
     Az emelési munka, a gyorsítási munka (31.lecke)
     Feszítési munka (31. lecke)
     A súrlódási erő munkája (33. lecke)
     Energia, mozgási, helyzeti és rugalmas energia (31-32. lecke)
     Energiamegmaradási tétele (32. lecke)
     A munkatétel (31. lecke)
     Egyszerű gépek (35. lecke)

Égi mechanika

     Világképek régen és ma, ókori csillagászat (36. lecke)
     A bolygók mozgása, Kepler-törvények (36. lecke)
     Newton-féle gravitációs (tömegvonzási) törvény (37. lecke)
     Mesterséges égitestek (38. lecke)

Év végi ismétlés