Fizika 11.a

Szorgalmi feladatok


Balesetvédelem fizikaórán

Bevezetés

Mechanikai rezgések és hullámok

     Rezgések leírása, harmónikus rezgés (1. lecke)
     A harmónikus rezgőmozgás kinematikai leírása (2. lecke)
     Rezgésidő, fonálinga (3. lecke)
     A rezgési energia. (4. lecke)
     Rezgések a valóságban. (4. lecke)
     Hullámok terjedése, osztályozása. Hullámok leírása. (5. lecke)
     Hullámok visszaverődése, törése (6. lecke)
     Hullámok találkozása, elhajlása (7. lecke)
     A hang (8. lecke)
     Összefoglalás

Elektromágneses jelenségek

     Az elektromágneses indukció (9. lecke)
     Az önindukció (10. lecke)
     A váltakozó áramú (11. lecke)
     A váltakozó áramú áramkör (12. lecke)
     Az elektromágneses rezgés (13. lecke)
     Az elektromágneses hullámok (14. lecke)
     Az elektromágneses színkép (15. lecke)

Optika

     A fény. A geometriai optika alapfogalmai. (16. lecke)
     A fény visszaverődése (17. lecke)
     A fény törése (18. lecke)
     Tükrök és lencsék képalkotása (19. lecke)
     Optikai eszközök (20. lecke)
     Hullámoptika. Fényhullámok interferenciája. (21. lecke)
     A fény polarizációja (22. lecke)

Atomfizika

     Az atom (23. lecke)
     Az elektron (24. lecke)
     A modern fizika születése (25. lecke)
     A speciális relativitáselmélet (26. lecke)
     A fényelektromos hatás. A foton. (27. lecke)
     Az első atommodellek és a Rutherford-kísérlet (28. lecke)
     A Bohr-modell (29. lecke)
     Az elektron hullámtermészete (30. lecke)
     A kvantummechanikai atommodell (31. lecke)
     Vezetés félvezetőkben. Félvezető eszközök. (32. lecke)

Év végi ismétlés

     Mechanikai és elektromos hullámok
     Optika
     Vegyes feladatok
     Vegyes feladatok
     Az év értékelése