Fizika 10.a

Szorgalmi feladatok

TankockaBalesetvédelem fizikaórán

Bevezetés

Elektrosztatika

     Az elektromos állapot (1. lecke)
     Coulomb törvénye (2. lecke)
     Elektromos mező és térerőssége (3. lecke)
     Az elektromos erővonalak (4. lecke)
     Az elektromos mező munkája, a feszültség (5. lecke)
     Vezetők elektrosztatikus térben (6. lecke)
     Kondenzátorok, kapacitás (7. lecke)
     Összefoglalás

Egyenáramok

     Az elektromos áram, áramerősség, az egyenáram (8. lecke)
     Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye (9. lecke)
     Az áram hő- és élettani hatása (10. lecke)
     Fogyasztók kapcsolása (11. lecke)
     A teljes áramkör modellezése (12. lecke)

Mágneses mezők

     A mágneses mező (13. lecke)
     Az áram mágneses mezője (14. lecke)
     Erőhatások mágneses mezőben (15. lecke)

Hőtani folyamatok

     A hőmérséklet és a hő (17. lecke)
     A szilárd anyagok és a folyadékok térfogati hőtágulása (18-19. lecke)
     Gázok állapotváltozásai: izoterm, izobár, izochor, egyesített gáztörvény (20-21-22-23. lecke)
     Az ideális gáz állapotegyenlete (23. lecke)

Termodinamika

     Kinetikus gázelmélet (24. lecke)
     A hőtan I. főtétele (25. lecke)
     Termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata (26. lecke)
     Ideális gázok hőkapacitása és fajhője (26. lecke)
     Hűtőgép, hőszivattyú (27. lecke)
     Hőerőgépek (26. lecke utáni olvasmány)
     A hőtan II. főtétele (27. lecke)
     A hőtan III. főtétele (28. lecke)
     Olvadás, fagyás (29. és 32. lecke)
     Párolgás, forrás, lecsapódás (30. és 32. lecke)
     Folyadékok, szilárdanyagok melegítése - kalorimetria (31. lecke)
     A hő terjedése (33. lecke)

Év végi ismétlés